Hey Jo Shin

1

Heijoshin (спокоиствие, мир на духа) e вторичен продукт на пълната вътрешна човешка същност. Това може да бъде постигнато единствено чрез пречистване на  духовна  същност и да  достигне съвършенство само, ако човешките емоции, характер и разум за в пълна хармония. Heijoshin в превод означава – ‘’ постоянен, непоклатим дух’’. За да разберем истинската природа на Heijoshin, трябва да коментираме първо етимологията на думата в японския език. Heijoshin се състои от три идеограми:

Hei -мир, спокойствие, баланс

Jo – вечност, постоянство, безкрайност

Shin   –  ‘’сърце’’ или  духовната човешка същност

Комбинацията между тези три идеограми  е ‘’ състоянието на пълна вътрешна хармония’’. А именно това е състоянието на духовен мир. Heijoshin се разбира не като отделно определение, а като кулмнинацията от няколко характерни неща. Както споменахме по-горе, за да постигнем Heijoshin е необходимо да постигнем висока степен на ментално   развитие в три ключови области: интелект, емоции и почтеност (характер).
Защо Heijoshin е толкова важен за нас войните? Въпреки че тялото ни се изменя вследствие на времето и годините, ние можем да продължим да практикуваме и развиваме нашия характер и ментални способности. Heijoshin е неограничена способност, качество. То ни дава възможност като бойци да трупаме повече знания, да бъдем състрадателни, да обичаме силно и да имаме  високо личностно развитие.
Достигането на  Heijoshin за война, означава старание и усилия, саможертва и посвещаване. Такова посвещаване и себеотдаване, което да доведе до усъвършенстване на характера е нещото което различава боецът от повечето хора в нашето объркано и  нещастно общество. Когато открием истинската природа на бойното искуство, означава че сме открили същността на живота. Това разбиране води до пълното човешко щастие и истинска вътрешна хармония и спокойствие на духа.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.