УВАЖЕНИЕТО

7-vii

Всички трябва да се стремим да бъдем учтиви и уравновесени в ежедневието, да показват хладнокръвие, правилна преценка и етично поведение във всичко, което вършим. Никога не забравяйте духа на бойните изкуства – „Дръжте си главата ниско (скромност), погледът – високо(амбициозност), пестете си думите (внимавайте какво говорите), носете доброта в сърцето си (отнасяйте се към другите с уважение и учтивост). Бъдете добри към събратята си; синовната почит е основно начало (грижете се за родителите си)”.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.