ТЕХНИЧЕСКА ТРЕНИРОВКА

kick

Тренировките стават по – интересни и интензивни. Заедни с множеството ключови и хвърлящи техники, обърнахме внимание и на ударите с крака. Съществуват определени принципи , базиращи се на законите на физиката и анатомията на човека, които е необходимо да се спазват та да бъдат ударите с крак максимално мощни и ефективни. Занимаващият се трябва безусловно да се придържа към тези принципи независимо от това какви удари изпълнява. Запознахме се и с правилата за ударите: да се използва пълна сила само при максимално изпъване; високо да се повдигат коляното и кракът нанасящи удара; корпусът с удрящия крак трябва да образуват права линия, при това особено внимание трябва да се обърне на бедрата и стъпалата.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.