СПЕЦИФИЧНА ТРЕНИРОВКА

13-2-2011

Плиометричните упражнения са важна част от тренировките за бойните изкуства. Самите практикуващи трябва да поддържат на ниво силата и експлозивността си за повече време.
Това е комбинация от упражнения със съпротивление, следвани от плиометрични такива. Тренировката със съпротивление задейства нервната система, така че повече мускулни влакна да бъдат използвани при експлозивните упражнения. Мускулните влакна от този тип са тези, които създават повече експлозивна сила.
Друга важна част от тренировките за бойните спортове е да се имитират специфичните за спорта действия и да се направят като рефлекс, като се програмира двигателния апарат на тялото. Независимо колко издръжливост има някой бегач на дълги разстояния, след известно специфично натоварване той ще се измори. Тичането е познато на всеки от ранни години, но нанасянето на удар с правилна позиция и техника е не добре заучено от всеки. Амбициозните трениращи трябва да тренират за да препрограмират това и постепенно да подобрят представянето си с по-добра стойка, баланс и координация, което ще даде резултат в драстични подобрения във времето за реакция и бойните умения.

Макар и трудна и тежка седмица, удоволетворението от този тип тренировкини накара да дадем сметка за нашата подготовка.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.