ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ

7-vii-1

Подготовката за изпити върви с пълна сила. Доуточняват се много детаили, заучените правилно техники се свеждат до автоматизъм. По – високите степени показват едно добро ниво. Отделят почти половината от своята тренировка за да покажат на по – младите как да изпълняват правилно техниката. Получава се една много добре скрепена амалгама от един колектив, който не всеки мисли за себе си, а всеки мисли за другия и се вълнува повече за неговото представяне на изпита от колкото за своето. По високите степени отделят и малко повечко внимание на акробатичните елементи включени в изпитната програма. Надяваме се, всички да се представят добре на изита в петък!

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.