Изпит

20V2011

На проведения изпит на клуба, всички се представиха отлично. Показаха много добро овладяване на техниката и най – вече дух, който е така необходим в този динамичен и забързан ден!

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.