ИЗПИТ

15-2-vi-2012 15-vi-2012

Успешен изпит за членовете на ХИКАРИ!
Добро темпо, добра техника, сериозни натоварвания!
Близо 3 часа темпова работа, много смени на партньори, сериозни хвърляния, отличен контрол и баланс!
Провокацията на изпитващите бе за Моника Заркова, която се яви и защити 1 кю. Каква е провокацията си остава тайнa, но тя се справи много по – добре от очакваното!
Един изпит на изключително техническо ниво!

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.