Изпит за кю степени в Хикари Хобу Дожо

Успешен изпит

kyu-examНа 5-ти декември се проведе изпит за Кю степени в София. Изпитът се проведе в Хикари Хомбу Доджо. Той премина на високо физическо и психическо ниво. Участниците в него се явиха както за по-висока степен, така и за по-ниска. След края на изпита бе отделено време за философията на самия изпит и всички, независимо от степента си, седяха и слушаха сякаш за пръв път чуваха казаното. Накрая на тренировката всички излязоха усмихнати и по-целеустремени от предишния ден. Надяваме се всички да продължат по пътя заедно, с още по-голям хъс отпреди.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.