СЕДЕМТЕ ПРИНЦИПА НА БУШИДО

BUSHIDO

Бушидо е Пътят на самурая. Този път може да се резюмира в седем съществени принципа:

1. Ги – правилно решение, взето с хладнокръвие, правилно поведение и отношение към истината. Щом трябва да умрем, значи трябва да умрем. Справедливост.

2. Ю – смелост обагрена с героизъм.

3. Жин – универсална любов, благосклонност към човечеството, състрадание.

4. Рей – правилни постъпки – действия – най-същественото качество, вежливост.

5. Макото – пълна искреност, правдивост.

6. Мелиьо – чест и слава.

7. Чуго – преданост, лоялност.

Това са седемте принципа застъпени в духа на Бушидо – бу – бойни, ши – войн, до – пътят.

Пътят на самурая е повелителен и безусловен. Трениране на тялото чрез несъзнателното е нещо основно в него. Огромно значение се отдава на правилното постъпване или на поведението.
Бушидо е повлиял на будизма, а и будизмът е повлиял на бушидо. Елементите на будизма, изградени в Бушидо са пет:

– умиротворяване на емоциите

– спокойно приемане на неизбежното

– себеконтрол пред лицето на всяко събитие

– едно по непосредствено изучаване на смъртта, повече отколкото това на живота

– скромност стигаща до бедност.