СВЕТОВЕН ЧАСОВНИК

Малко по – различен начин да погледнем на света и как постоянно се променя…..