РЕЧНИК НА БУДОКАТА

budo

Команди в доджото

Ato – върви назад
Hajime – започни
Hayaku – бързо
Kiyotsukete – внимавай!
Koutai – смяна
Mate – изчакай
Mawatte – обърни се
Mokuso – затвори очите, медитация
Suwatte – седни
Tatte – стани
Yame – спри
Yoi – готови
Yukuri – бавно
Yuru yaka ni – гладко, (равномерно)
Shinzen ni rei – поклон към олтара
Sensei ni rei – поклон към учителя
Joseki ni rei – поклон към най-високата част на залата
Kamiza ni rei – поклон към камидзата (боговете)
Otagai ni rei – поклон един към друг
Rei – поклон

думи

Arigato – Благодаря (неофициално)
Domo – Благодаря (неофициално,разговорно)
Domo arigato – Благодаря (официално)
Domo arigato gozaimasu – Благодаря ти много (много официално) (относно нещо случващо се)
Domo arigato gozaimas’ta – Благодаря ти много (много официално) (относно нещо току-що случило се)
Dozo – моля продължи
Gomen nasai – извинете ме сажалявам
Onegaishimasu – моля ( в случай че питате/молите за нещо, обикновено се използва: Моля нека работим заедно)
Sumimasen – извинете ме (за да привлечем внимание)
Hai – да
Iie – не
Wakarimasu – разбрах

посоки

Mae – напред
Migi – надясно
Hidari – наляво
Ushiro – обратно назад
Omote – отпред
Ura – отзад
Uchi – отвътре
Soto – отвън
Jodan – високо
Chudan – среда
Gedan – ниско
Chokkaku – правилни ъгли(90 градуса)
Heiko – успоредно, паралелно
Massugu – право напред
Naname – диагонално
Otoshi – бкв. Изпускане Пускане от горе надолу (подсичане)
Shomen – право напред
Ue – нагоре
Yoko – хоризонтално, в страни
Asoko – ето там
Gyaku – обърнат, противоположен, преобърнат
Hantai – на другата страна/ по другия начин
Kiku – по-ниско
Komi – приближава се или се изтегля близо
Soko – там, тази позиция
Hantai-ni – в обратната посока
Happo – на осемте страни; във всички посоки
Ichimonji – права линия
Chokusen – права линия
Naka – център
Naka ni – към центъра
Waki – странично, от към подмишницата
Zenpo – фронтално отпред

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ……..