ПРАВИЛА В ДОЖОТО

kids2

1. Влизайки в помещението определено за тренировки (доджо) и излизайки от него вие сте длъжни да поздравите с рей (поклон), докато стоите по посока на шомен с лице към доджото.
2. Всеки път стъпвайки на татамито или слизайки от него сте длъжни да направите поклон по посока шомен и инструктора, който води тренировката.
3. Доджото е предназначено за развитие на тялото, духа и разума, а не за силово самоутвърждаване. 4. Бъдете внимателни към своите партньори.
5. Уважажвайте основателя и неговото учение, своят сенсей, доджото и оръжията с които тренирате. 6. Уважавайте се се взаимно.
7. Всеки има различни физически качества както и различни причини за да учи айкидо. Те трябва да бъдат уважавани.
8. Всеки ученик поема морална отговорност да не използва айкидо за да наранява други хора или да проявява собственото си его. Айкидо е съзидание, а не разрушение.
9. Отговорността да не причинява нараняване е на всеки практикуващ. Пазете и партньора и себе си.
10. Всеки ученик е длъжен да поддържа чистота в доджото и да държи чисто своето тренировъчно облекло.
11. Преобличането трябва да става само на определените за целта места, а не в доджото.
12. Да се избягват седеж с гръб към шомена, облягането на стени и колони в доджото.
13. В доджо се влиза облечен в чисто Ги (униформа за тренировки) с пришита емблема на клуба (по изключение начинаещи могат да бъдат с друго облекло).
14. Предварително се свалят всякакви накити и бижута с оглед на безопасността по време на тренировка. 15. По същата причина не се допускат дълги нокти и разпуснати дълги коси.
16. В доджо се влиза с изключени мобилни телефони. Само сенсеят и хора с неотложни служебни задължения могат да ги оставят включени (след разрешение от сенсей). В такива случаи разговорът се провежда извън залата и с минимално притесняване на практикуващите. След приключването му се чака разрешение за влизане.
16. Без изричното разрешение на сенсея доджото не може да бъде използвано за други цели освен за постоянните и планирани тренировки.
17. Уважавайте мястото за тренировки. Вашето ги (униформа за тренировки) трябва да е чисто и да има спретнат вид.Оръжието трябва да се съхранява в ред и да се намира в определено за него място, ако не се използва по време на тренировка.
18. Пет минути преди обявеното начало за тренировка след кратка самостоятелна загрявка сте длъжни да заемете положение сейдза в редицата с останалите разположени съответно на вашето ниво в съсредоточено състояние (зен шин) Това ще помогне да пречистите ума от странични грижи и да се съсредоточите върху тренировката.
19. Тренировката започва и завършва с традиционна церемония в която всеки трениращ е длъжен да участва. Закъснелите са задължени да стоят в сейдза в страни от татамито, докато инструктора не даде знак с които позволява присъединяване към останалите. Влизането на татамито става с рей /поклон/ без да се отвлича вниманието на останалите.
20. Да се седи на татамито може само в положение сейдза. Само, ако ви боли коляно може седнете с кръстосани крака (ханза), но при никакви обстоятелства не трябва да изпъвате краката пред себе си или да седите подпрени на стената.Това не е етично.
21. Напускането на татамито по време на тренировка става само при получаване на травми или при прилошаване след разрешение на сенсея.
22. Когато инструктора ви показва или обяснява техники по време на тренировка сте длъжни да седите в сейдза, да мълчите и внимателно да го слушате. След приключване на обясненията направете поклон към инструктора и после към вашия партньор и продължете тренировката.
23. По време на тренировка в доджо се практикува единствено и само показаното от сенсей.
24. В доджо се спазва строга йерархия.
25. Уважавайте тези, които са тренирали повече от вас. Никога не спорете по повод на изучаваната техника. Помнете – вие сте тук за да тренирате, а не за да изказвате собственото си мнение на другите.
26. Трябва да бъдете в състояние на готовност във всеки един момент. Наблюдавайте внимателно дори и да не тренирате в момента и не се разсейвайте.
27. След подаването на сигнал вие сте длъжни незабавно да прекъснете тренировката и бързо да заемете своето място в редицата с останалите.
28. Не се разхождайте на татамито нито преди, нито след тренировка. Татамито се използва единствено за тренировка.
29. Ако е необходимо да питате нещо сенсея никога не го викайте. Приближете се до него, направете поклон, и чакайте докато той сам не се обърне към вас.
По време на тренировка,когато инструктора показва или обяснява нещо лично на вас внимателно следете неговите обяснения седейки в сейдза. След приключване на обясненията не забравяйте да благодарите на инструктора. Ако са ви заинтригували обясненията, които инструктора дава на други ученици можете да прекъснете техниката и да наблюдавате от сейдза. След приключване на обясненията не забравяйте да се поклоните на инструктора.
30. Ако вие знаете някоя техника, а вашия партньор не я знае, по-добре да се въздържате от поправки в случаи, че още не сте достигнали ниво юданша (черен пояс).
31. Разговорите на татамито трябва да бъдат сведени до минимум.
32. След приключване на тренировка проявете вашата благодарност и уважение, като се поклоните на всеки с който сте тренирали.
33. Необходимо е да се следи за чистотата на татамито, като това е задължение на всеки.
34. В доджото не се допускат трениращи употребили алкохол. Също така се забранява дъвченето на дъвка по време на тренировка.
35. Месечната такса ви осигурява място и възможност за обучение и тренировка. Плащането на таксата в срок е уважение към сенсея.

Правила за зрителите

По всяко време вие можете да посетите тренировките в качеството си на зрител, но сте длъжни да се придържате към следните правила:
Поведението ви в залата говори за Вашето отношение. Не си позволявайте своеволия.

Звъненето на мобилните телефони трябва да бъде изключено.

По време на тренировка не разсейвайте трениращите с разговори.

Не говорете и не се разхождайте в залата, когато инструктора обяснява нещо.

Не протягайте краката си върху татамито, не стъпвайте с обувки по него.
Проявете своето уважение ставайки прави по време на церемониите в началото и края на тренировката.

Помнете:

Спазването на всяко от тези правила има решаващо значение за вашата безопасност и успешното изучаване на бойни изкуства. Бойните изкуства не са религия, а метод за възпитание на духа. От вас не се изисква вяра в никаква религия – нужно е да запазите само духовната си чистота.
Рей(поклон), който се прави в бойните изкуства е лишен от религиозно съдържание – това е приветствие и знак на уважение към единният дух на световния съзидателен разум живеещ във всеки от нас.В началото и в края на всяка тренировка се изпълнява специална церемония:дза рей (поклон в седнало положение) в посока към шомена. После следва размяна на поклони между инструктора и учениците. Поклонът към шомена се прави в знак на уважение към духа и принципите на бойните изкуства, а също така изразява благодарност към основателя на айкидо за създадената от него система за духовно възпитание и тренировъчна методика.
Етикет и обичаи във всекидневието съществуват за това, за да се облекчи общуването между хората и да се намали риска от неразбиране.Но още по-важна роля тази функция придобива в обществото,живеещо по законите, където кодекса на честта и строгата социална структура са единствените, които задържат насилието. Позволявайки да се държи ситуацията под контрол етикетът много често се оказва тази тънка линия по която минава границата между живота и смъртта.