БУДО И СИМВОЛИЗМА

В далечния изток всичко има дълбока връзка със символизма. Древни традиции и обичаи все още продължават да съществуват заедно с най-напредналите технологии и модерността. Дори в тези съвременни дни, когато човекът изглежда да бъде обърнат все повече и повече към езотеризмът, съществува един цял непроменен свят чиито най благородни и рицарски добродетели могат да ни вдъхновят: това е Будо.

Будо означава ПЪТЯТ НА МИРА ПОСТИГНАТ ЧРЕЗ ПРАКТИКУВАНЕ НА БОЙНИ ИЗКУСВА тази дума идва от BUSHI (относно благородник, рицар, защитник на изградения ред, раздаващ справедливост и носител на висок морал и етика: той е пазителят на храма) и DO (което обозначава пътя, търсенето на духовността). В такъв случай Будо е пътят който следва рицарят, като това е човек олицетворяващ най-благородните добродетели, и прилагащ тези добродетели в служба на обществото.

Тази тема е много обширна и изисква много дълго есе за да бъде разгледана в подробности, затова ще опиша символиката само на най-важните три аспекта на който се крепи Будо: Доджо (това е мястото където ПЪТЯТ е практикуван), Доги (или униформата на всеки поел по пътя) и Рейги (Церемония или ритуал).

Доджото и символиката която то носи са ориентирани по такъв начин, че Земята, Човека и Вселената вплитайки се хармонично да станат едно цяло. В това помещение има някои доста особенни места символично свързани със специални енергии, форми и числа.

В средата на северната стена се намира Shinza това буквално означава (място където отсяда ДУХА НА СЪРЦЕТО или РЕЗИДЕНЦИЯ НА БОГОВЕТЕ. В това пространство се намира и олтар(Tokonoma) над който е поставена свещена калиграфия, също така мечовете(katana) са поставени там както и всички други свещени предмети нужни за ритуала. Шинза трябва да бъде дълбоко уважавана и почитана, защото тя духовно представя съществуването на Изначалния Дух: тя е SANCTA SANCTORUM или най-святото от светините в Доджото. Шинза е мястото където енергиите произлизащи от Изначалния Дух На Сърцето общуват с тези на индивидуалният дух на всеки практикуващ. Този съвместен поток от енергии образува eggregore или груповата (общата) енергия на Будо.

Шинза е противоположността на хаоса, защото тя представлява космическият ред зададен от Създателя. В дясно от Шинза е Камидзата, буквално преведено това е мястото където отсядат духовете на огъня и водата. Камидзата символизира природните елементи: в источната традиция елемента на огъня(креативност) е поставен на юг и е свързан със сезона на лятото; елемента на метала(интуиция) е ориентиран на запад и се асоциира с есента; водният елемент( мъдрост) се намира на север и е свързан със сезона на зимата; елементът на дървото (въображение) е ориентиран на исток и от своя страна представлява пролетта; волята на земята е поставена в средата. Камидзата в допълнение на митичният съюз на огъня водата и другите елементи, представя съчетанието на мъжкото и женското, на любовта и духа.

От ляво на Шинза се намира Шимоза, това е мястото където духовете на предците са пазени. Тя символизира силата на миналото, основното познание за еволюцията на хора животни и разстения. Съюзът на Шинза Камидза и Шимодза е троика която може да бъде сравнена с тази на универсалната езотерична дисциплина.

На юг се намира ХИСАЕ СЕКИ със значение “място където се водят записки“ това е мястото отредено за учениците и помощниците, тези които искат да бъдат посветени. Това е място свързано със женското начало, с отзивчивостта и схватливостта, всъщност то е отредено за тези ученици, които не само търсят техниките, но и учението на своя учител Сенсей, чието пък място е на север, пред Шинза, свързано с мъжкото начало.

Съшествува централна линия която символично разделя доджото на две части, дясна и лява, изток и запад. Нарича се СЕЙЧУ СЕН. Тя представлява оста на видимия нам свят, хоризонталата, отделяща равнината в която човечността тържествува на земята. Това е символ на взаимодействието и обединението на царството небесно и земята. От дясно на тази линия застават само най-напредналите ученици а от ляво на нея, начинаешите и неопитните. Традиционно доджото не е отоплявано за да може да доближи практикуващите до климатичните условия на годишните сезони.

Доджото се освещава чрез МИСОГИ или ритуал по пречистване, и екзорсистки практики ХАРАЙ за да бъдат поканени основните духове КАМИ и прогонени злите енергии и техните проявления. Ритуално осветеното доджо е защитено място със собствена душа, място където практикуването на бойни изкуства и ритуали може да стане в безопасност, далеч от любопитни погледи, нежелани влияния от света на профаните и вредни емисии прокрадващи се от невидими зли светове. Доджото е свещена обител, магически защитен кръг, който позволява само на духовни хора да изследват неговите дебри и да продължат с развитието си. Алтруизмът или респект към околните и благодарност към учителя, трябва да господстват в доджото. Тези чувства, наречени КАНША, също трява да изразяват благодарност към всички останали практикуващи. ДЕШИ или най-верните ученици трябва да слушат своя учител в пълно мълчание и уважение. Той трябва да бъде максимално съобразителен и гъвкав, трябва да отвори широко своето сърце и с радост без никакви резерви да предаде знанието което пази. Единственият враг който трябва да бъде погубен, това е самолюбието и гордостта, това са чувствата които разграничават, истинският и фалшивият демон. Само този който дава може да получи: това е което отличава истинският Учител.

Думата ДОГИ е съставена от ДО, със значение на път(начин), и Ги- облекло или униформа. Следователно това е униформата на Пътят или Начинът. Това облекло съдържа КЕЙКО ГИ (бели памучни панталони и горнище), ОБИ (черен или бял колан) и ХАКАМА (черна, синя или бяла пола-панталон).

Преди да облечете вашето ДОГИ сте задължени да съблечете уличните си дрехи в абсолютна тишина. Това има своето символично значение, а именно да свалите отрицателните черти и влияния на външния непросветен свят. След това се преобличате в униформата за практикуване на Пътят и с правилното отношение търсите качествата които ви липсват.

КЕЙКО ГИто е бяло, символизиращо почтеността, честността и морала. Бялото също така е символ на светлината, знанието и непорочността. По закона на физиката е свързано със слънчевата светлина, която може да бъде разпадната на всички основни цветове на Пътят с помоща на призма. Бялото е символ на произхода. Балансиращо между трите лица на човешката призма (интелектуалната, която води към истината; емоционалната, която води към любовта и и материалната, която отвежда до мъдростта), е възможно да бъдат показани цветовете или добродетелите включени в бялата светлина.

Горнището трябва да бъде облечено като най-напред се слага десният ръкав; правилният начин за обуване на панталоните и ХАКАМАТА е същтият – първо десният крачол. Дясната страна показва справедливост, искреност и основание ( високият морал, всъщност е притежание само на добрите хора). От друга страна лявата страна се свързва с интуицията, любовта и чувствителността, но също така с тъмнина, неискреност и лъжа (лошият човек често е и зловещ).

ОБИто или коланът е навит около стомаха по часовниковата стрелка или от ляво на дясно. Трябва да бъде вързан по този начин, защото кръгообразните движения по посока на стрелката са използвани и се използват в практиката на добрата (бялата) магия, докато движенията обратно на часовниковата стрелка са приом на черната магия.

Обгръщащото движение на колана среща слънчевата и лунната страна на отделният индивид (неговите полюси). Оби също така минава и показва и центъра ХАРА, който се на мира на два сантиметра под пъпа, където чакрата с източник свещеният огън СЕЙКА ТАНДЕН е разположена. Възелът на колана е така нареченият възел на истинската любов, той символизира обърната осмица (знакът за безкрайност). Този символ разкрива еволюцията на хората и подновяването на енергиите, движещи се във всички посоки, представя безкрайното лутане на човешкият дух в търсене на алхимичното вричане с душата на вселената. Възелът също служи за да отключи ограничената възприемчивост на ума пред безкрайната съзидателност на божествената сила. Възелът на ОБИ (колана) ни напомня и за възлите на Любовта срещани в тамплиерските храмове, това са символите на братството, пазещо и предаващо знание и мистерии.

Хакамата е традиционно облекло: тя е първият отличителен знак определящ някого като член на БУШИ (рицарското) съсловие. Може да бъде носена от ШОДАН (черен колан) и по-висшите степени. В същото време всеки на когото бъде позволено да носи хакама трябва да знае, че е натоварен с огромни задължения и отговорности. Първо и преди всичко това са: лоялност, кураж уважение, страст и честност. Това са добродетелите на истинският войн и рицар. Най-високите степени (от 6ти дан нагоре), им е разрешено да носят бели хаками само ако носят и титлата ШИХАН (човек избран за да бъде имитиран),бялата хакама е символът на постигнатата цялост (целомъдрие, завършеност). Възелът на предните връзки на хакамата е под формата на кръст, символ на активността и учението. Той е съюзът на хоризонталното и вертикалното, пасивното и активното, мъжкото и женското. Това е символът на размиване на границата между противоположностите. Този кръстовиден възел стои пред СЕЙКА ТАНДЕН – чакрата на свещения огън.

РЕЙГИ (церемония или ритуал) включва всякакви отношения, държание или поздрави характерни за доджото. Ритуалността е най-важния аспект за всички посветителски школи. Както бе посочено по-горе, доджото е място осветено с цел в него да бъде търсен Пътят, но това освещение е безполезно ако пространството не е защитено от традициона ритуалност, това помага моралните устои да продължат да съществуват и да бъдат зачитани. Ритуалите са различни във връзка с всяко ниво на работа и обучение, те трябва да бъдат изживявани и дълбоко почитани.

Всяко традиционно бойно изкуство има свой специфичен етикет, но все пак има и някои общи точки: поклона от изправено положение (РИЦУРЕЙ), или в седеж на колена (ЗАРЕЙ) към доджото, вашият партньор и оръжията. Влизайки в доджото или пространството отредено за тренировки, трябва да прекрачите прага винаги стъпвайки първо с десния крак. В допълнение на обяснената вече символика на Дясната Страна, трябва да бъде споменато и това че всъпвайки първо с десния крак напред това издава доброволно предприето действие подбудено от благородни чувства изказващи добродетели като лоялност, кураж справедливост и цялост (завършеност).

За да заемете правилно седежа от СЕЙЗА, първо положете своето ляво коляно на татамито в знак за намерението си да жертвате качествата свързани с материалния свят и да се отърсите от всички негативни влияния.

Друго много важно нещо в БУДО изобщо е дистанцията или МААЕ. Тази дума е съставена от МАА което означава пространство-време и АЙ което означава хармония. Тя показва необходимоста от идеалното пространство за да може да бъде постигната хармония с партньора. Това е привилигировано място от което конфликтите могат да бъдат разрешени по мирен път почитайки Свещения Ред.

Колкото по-умел е практикуващият (учителя), толкова е по-голяма и дистанцията или обсега му, защото умелият можа да преодолее дистанцията с духовната си енергия и точно заради това директният контакт при конфликт е безполезен. Потенциалният враг ще бъде облъчен и засмукан от водовъртеж от любов и състрадание което ще го превърне в по-добро човешко същество и така ще се стигне до елолюирало общество изградено на базата на толерантност и сътрудничество.

Истинси ритуал не може да се състои ако не е изпълнен на базата на вяра. Идеалната среда позволява развитието на взаимна искреност и паранормални способности свързани с извънредна сетивност и интуитивни възприятия ХАРАГЕЙ. Благодарение на тези сили, намеренията, чувствата, мислите и цялото същество на патньора може да бъде разбрано и най-накрая може да бъде направено споразумение – което да бъде отражение на вселенската хармония на земята.

Автор: Паоло Коралини
Превод: Александър Буюклиев